KYRKAN I YLITORNIO, VÅR HEMKYRKA

Från år 1482 finns de första historiska dokumenten om kyrkan och församlingen i Övertorneå, från Sverige-Finland- tiden. Då omfattade denna församlingen hela mellrsta och övre Tornedalen på båda sidor om älven. Freden i Fredrikshamn år 1809 stadfäste Torneälven som gräns mellan Finland och Sverige. Gränsen delade församlingen mitt itu, och kyrkan hamnade på den svenska sidan.

På den finska sidan byggdes åren 1816-1819 på tsarens uppmaning en ny kyrka, som dock blev bristfälligt utrustad och kall. Därför användes den nästan enbart sommartid.

Den nya kyrkan blir färdig


Kyrkoherde Pekka Tapaninen föreslog år 1935, att man skulle bygga en ny kyrka. Lapplands läns första landshövding Uuno Hannula samtyckte därtill.

Byggnadsstyrelsens arkitekt G.A. Wahlroos gjorde ritningarna. Staten hade beviljat medel till kyrkbygget ich byggnationen påbörjades år 1939. Efter taklagsfesten var männen tvungna att försvara vårt fosterland: vinterkriget hade börjat. Det utvändiga arbetet var klart, resterande arbeten slutfördes av kvinnor och äldre män. Kyrkans byggande var rörande och unikt.

De första kyrkliga högtidligheterna hölls i den ännu halvfärdiga byggnaden. Dessa gudstjänster var hjältebegravningar av de först stupade männen, som kom tillbaka från frnten i vita kistor.

Kyrkan färdigställdes och invigdes den 14 juli 1940. Kyrkan rymmer totalt 550 sittplatser. Den 24-stämmiga orgeln från Kangasala installerades år 1962.

Till kyrkan kallar oss klockor ärvda från kyrkorna i Hedenäset och Övertorneå vid Torneälvens västra strand. Klockorna ringer i klockstapeln, som blev färdig år 1819 och är från gamla kyrkans tid.

 

Vår kyrkas konstnärer förkunnar


Ett av de äldsta konstverken är också ett arv från Sverige, nämligen målningen "Den lidande Kristi huvud" i sakristian.

Altartavlan "Jesu uppståndelse", målad av Jean Hedman, har förkunnat påskens budskap redan från år 1818 då den hängde i den gamla kyrkan.

G.A. Jyskys väggmålningar föreställer apostlarna och Kristus som det segrande påskalammet. En inskription ovanför dörren till sakristian påminner präster som stiger in i kyrkosalen: "Pretio empti estis" (Ni äro dyrköpta). Även ovanför dörren till kyrkogården tröstar ord ur Jobs bok: "Ty om han sargar, så förbinder han också, om han slår, så helar också hans händer". Ovanför texten finns konstnär Anita Wangels emaljverk med änglamotiv.

Predikstolen pryds av skulptören Aarre Aaltonen reliefer föreställande apostlarna och Martin Luther.

Av yngre datum är glasmålningarna "Jesus tvättar lärjungarnas fötter" , "Jesus välsingar barnen", "Julnatten" och "Uppståndelsen". De är utförda av Mirjami Kinos.

Konstverken understriker att vår kyrka är evangeliets och uppståndelsens kyrka.

Kyrkans adress: Alkkulanraitti 8, 95600 Ylitornio, Finland