Avustukset

Avustukset

 

Ylitorniolaiset henkilöt voivat anoa seurakunnalta taloudellista tukea. Tuki on kertaluonteista ja se kohdistuu yleensä äkilliseen avuntarpeeseen. Avustusta haetaan ottamalla yhteyttä diakoniatyöntekijään. Hänen kanssaan tehdään selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta. Ensin selvitetään hakijan kanssa mahdollisuus hakea kunnalta toimeentulotukea tms. apua. Päätöksen avustuksesta tekevät joko diakoniatyöntekijät ja palvelujohtokunta riippuen avustuksen suuruudesta. Avustukset ovat yleensä lahjakortti tai maksusitoumus. Seurakunta ei anna raha-avustuksia.