Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyö

 

Seurakunnassa on valittu kinkereillä 16 diakoniakylätoimikuntaa. Toimikunta innostaa ja pyytää mukaan muita kyläläisiä yhteisiin tehtäviin. Tarkoitus on tehdä yhdessä, eikä näännyttää vain valittuja.

Toimikunnat järjestävät omilla kylillä mm. yhteisvastuutapahtumia, joulujuhlia ja myyjäisiä. Ne vierailevat myös palvelutaloilla tervehtimässä talon asukkaita ja jopa ohjelmaa ja kahvia tarjoten. Käyntihetkestä voi sopia suoraan talon vastuuhenkilöiden kanss. Myös diakoniatyöntekijän voi halutessa tahtoa mukaan vierailulle.

Toimikunnat osallistuvat vuorollaan kirkossa jumalanpalveluksen palvelutehtäviin. Päivä sovitaan yleensä kinkereillä. Avustustehtävinä voi olla tekstien ja esirukouksien luku, kolehdin kerääminen, ristin ja kynttilöiden kanto ristisaatossa ja tervetulleeksi toivottaminen virsikirjaa jakaessa. Tehtävistä sovitaan tarkemmin etukäteen jp:n toimittavan papin kanssa.

Toimikunnan jäsenet ovat linkkejä kylän asukkaiden ja työntekijöiden välillä. Jäsenet voivat tiedottaa erilaisista tapahtumista ja rohkaista toisia mukaan. Myös autokyydin tarjoaminen voi monesti olla paikallaan. Kylien asukkaat tuntevat parhaiten kyläläisten tarpeet, yksinäiset ja ne, jotka toivovat diakoniatyöntekijöiden yhteydenottoa. Jäsenet viestittävät toiveita diakonien käynneistä ja esim. mahdollisesta kotiehtoollisen tarpeellisuudesta papeille.

Toimikunnan jäsenet toteuttavat lähimmäisenrakkauden ja toisesta välittämisen tehtävää  oman kylän yhteisössä erilaisin, arkisin keinoin.

 

TULE YSTÄVÄKSI !

 

Vapaaehtoisia ystäviä kaivataan. Moni on kotona tai laitoksessa vailla juttukaveria tai ulkoiluttajaa. Joku kaipaa lehdenlukijaa ja toinen laulajaa. On heitä, jotka ilahtuisivat turvallisesta saattajasta kirkkoon tai uimahalliin. Voisitko sinä olla häntä varten? Joskus? Tai säännöllisesti? Jos voisit, saat lisätietoja Ritva Eroselta.