Yhteisvastuukeräys

Yhteisvastuukeräys

 

Yhteisvastuukeräys on kirkon perinteinen keväinen suurkeräys. Se etsii ja auttaa hädän-alaisia olipa heidän syntyperä, uskonto tai poliittinen kantansa mikä tahansa. Apua viedään ulkomaan kohteisiin ( 60 %), sitä jää suomalaisille ( 40%) ja myös suoraan oman kotiseurakunnan asukkaiden tarpeisiin ( 20 %)

 

Vuonna 2020 keräyksen aihe oli vanhemmuuden tukeminen. Kasvattaminen on vaativa tehtävä ja siihen kuukluu saada tukea. Tarpeeksi varhan annettu tuki vahvistaa vanhempien voimavaroja jo ennen kuin on hätätilanne.  Ylitorniolla apu kohdentuu srk:n ja kunnan yhteistoiminnassa tenavatupatoiminnan ja perhekerhojen kautta. Tavaoitteena on saada kaikille perheille koko perheen yhteistä tekemistä. 

Ulkomaankohteena on maailman katastrofialueet, esimerkkinä köyhä Nepal. Tavoitteena on naisten ja yksinhuoltajaäitien  kouluttaminen ja toimeentulomahdollisuuksien parantaminen mm. pienyrittäjyyttä tukemalla. Usen se on kiinni pienestä taloudellisesta alkupääomasta. Katso lisää: www.yhteisvastuu.fi 

 

Ulkomaan kohteissa avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu. Se on kirkomme järjestö, joka huolehtii kansainvälisen diakoniatyön toteuttamisesta. Kua tekee työtä köyhyyden kierteen katkaisemiseksi ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Se antaa hätäapua uhreille katastrofien tapahduttua ja auttaa pitkäjänteisesti jälleenrakennuksessa. Katso lisää:  www.kirkonulkomaanapu.fi 

 

 

Tämän vuoden keräys on päättynyt. Koronavirus muutti  keräyssuunnitelman erilaiseksi. Monia asia jäi totuetumatta. Siitä huolimatta bruttotulos oli 4000 €. Kiitos kaikille kerääjille, osallistujille ja lahjoittajille.

.